Blog

Projekt „Metamorfozy” – ciąg dalszy

Serię zabiegów stomatologicznych zakończyła również Pani Elżbieta Woźniak. Kilkanaście godzin zmieniło ją nie do poznania.

„Pani dr Marta Zinkow, w której ręce „złożyłam” swe marzenie o pięknym uśmiechu, dokonała ogromnej przemiany we mnie. Do tej pory wzbraniałam się przed uśmiechem – teraz, od teraz mam ochotę uśmiechać się raz po raz.

Składam wyrazy wdzięczności Pani dr Marcie i całemu personelowi za ciepło, miłą atmosferę i dobroć.”

Wdzięczna Elżbieta Woźniak

Metamorfozy11