Blog

Leczenie implantologiczne – sposobem na braki zębowe

Brak nawet jednego zęba może być problemem. Każda ekstrakcja powinna być związana z odbudową protetyczną lub implantologiczną zgryzu. Jeżeli luka zębowa nie będzie wypełniona, wówczas może dojść do przesunięcia się zębów, a także do zaburzeń układu stomatognatycznego.

Implanty zębowe

W przypadku pojedynczych luk zębowych skorzystać można z możliwości, jakie daje implantologia. W większości przypadków wstawienie implantu zębowego jest szybkim sposobem na uzupełnienie luki. Dzięki rozwojowi współczesnej technologii możliwe jest w niektórych przypadkach nawet zastosowanie implantu, który od razu przykrywany jest koroną, a całe leczenie zamyka się podczas jednej wizyty. Implanty zębowe to tytanowe wkręty, które umieszcza się w zębodole w miejscu korzenia zęba. Następnie na implancie – po okresie gojenia  w przypadku klasycznych implantów – umieszcza się specjalną śrubę, a potem koronę, która zastępuje naturalną koronę zęba. Implanty zębowe są dobrym rozwiązaniem – są trwałe i często służą do końca życia pacjenta.

Proteza na implantach

Implanty zębowe mają zastosowanie również w przypadku braku dużej ilości zębów, a nawet całkowitego bezzębia. Z wykorzystaniem implantów można przygotować protezy stałe, które osadzane są na stałe w jamie ustnej – odmiennie od protez ruchomych. Aby osadzić protezę, nie trzeba wstawiać implantów w miejsce każdego zęba. Proteza może być oparta na kilku punktach.

O tym, czy pacjent kwalifikuje się do leczenia implantologicznego każdorazowo decyduje lekarz. W większości wypadków leczenie implantologiczne może być skutecznym sposobem na uzupełnienie braków zębowych.