Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Leczenie kanałowe pod mikroskopem

Leczenie kanałowe pod mikroskopem – obecnie stosując nowoczesny stomatologiczny mikroskop zabiegowy Global G3 z trzema stopniami powiększeń o maksymalnym powiększeniu 16 razy uzyskuje się znakomitą widoczność pola zabiegowego. Dzięki temu możliwe staje się uratowanie zębów, które kiedyś kwalifikowały się do usunięcia. Zastosowanie mikroskopu daje większą precyzję pracy podczas leczenia kanałowego, umożliwia lokalizację oraz opracowanie cienkich i zakrzywionych kanałów korzeniowych, usuwanie złamanych narzędzi, pokonywanie niedrożności w kanale korzeniowym, powtórne leczenie kanałowe. Mikroskop stomatologiczny pomocny jest również do zdiagnozowania pionowego pęknięcia korony i korzenia zęba, odnalezienia dodatkowego kanału lub jego rozwidlenia, leczenia perforacji wewnątrzkanałowej.

Obecnie mikroskop traktowany jest przez nas jako podstawowy sprzęt wykorzystywany podczas leczenia kanałowego. Przekonaliśmy się do niego do tego stopnia, że nikt z nas nie podejmuje się leczenia kanałowego bez użycia mikroskopu. Dzięki niemu wykonujemy zabiegi z nieporównywalnie większą precyzją, osiągając znacznie wyższą skuteczność leczenia. Dysponując przy tym dwoma mikroskopami dajemy gwarancję użycia mikroskopu podczas każdego zabiegu z zakresu leczenia kanałowego.

Przykładowe zdjęcia radiowizjograficzne przed rozpoczęciem i po zakończeniu leczenia kanałowego u Naszych Pacjentów: