Lek. stomatolog Marta Zinkow

lek. stomatolog Marta Zinkow

 • specjalizacja Ist. stomatologii ogólnej
 • specjalista protetyki stomatologicznej
 • Curriculum Implantologiczne
 • lekarz medycyny estetycznej

Życiorys

Ukończyła II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, uczęszczając do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Studiowała na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Staż podyplomowy odbyła w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krakowie.

W związku z tym, że stomatologia jest jej pasją, szybko uzyskała pierwszy stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej, a następnie tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Kolejne lata poświęciła na pogłębianie wiedzy z zakresu implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethe we Frankfurcie zdając z wynikiem pozytywnym końcowy egzamin z Curriculum Implantologicznego, którego program jest objęty systemem akredytacji ECTS (European Credit Transfer System).

Widząc możliwości zapewnienia pacjentom uzyskania pełnej metamorfozy w zakresie wyglądu twarzy ukończyła kolejne studia podyplomowe z zakresu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej dla lekarzy w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

Jest członkiem ITI International Team for Implantology.

Po uzyskaniu specjalizacji Ist. ze stomatologii ogólnej otworzyła Prywatny Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny otworzyła, który w niedługim czasie przeniosła do nowej siedziby, przekształcając go w Dentimę Specjalistyczne Centrum Stomatologii.

W ramach ustawicznego kształcenia podyplomowego swą wiedzę stale pogłębia na naukowo-szkoleniowych sympozjach, kursach i zjazdach, zwłaszcza poruszających zagadnienia z zakresu protetyki, implantologii i medycyny estetycznej.

Była uczestnikiem licznych kursów i szkoleń między innymi o następującej tematyce:

      • Międzynarodowe Sympozjum Balkanian Bone & Tissue Days – Innowacja, Regeneracja, Estetyka
       • Ksenogeniczne i syntetyczne biomateriały do zarządzania tkankami twardymi i miękkimi w chirurgii periodotologicznej i implantologicznej
       • Podniesienie dna zatoki szczękowej bezpośrednie vs pośrednie w augmentacji kości zatoki szczękowej
       • Pokrycie recesji: nowe materiały regeneracyjne
       • GBR – recepta na sukces
       • Implantacja pojedynczego zęba w strefie estetycznej. Zarządzanie tkankami twardymi i miękkimi oraz natychmiastowe uzupełnienie tymczasowe
       • Estetyczny implant: jak przeszczep tkanek miękkich może w efektywny sposób kompensować brakującą kość?
       • Podniesienie zatoki szczękowej: okno boczne vs. dojście wyrostkowe
       • Sterowana regeneracja tkanek w prostej i złożonej augmentacji wyrostka zębodołowego
       • Membrany tytanowe vs. technika Khoury: badania i dowody
      • Sympozjum Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii(CEIA)
      • Międzynarodowy Kongres – Dental Bone and Tissue Regeneration. Education and Science. Berlinul
       • Nowe techniki cięcia płata i szycia
       • Planowanie i wybór procedur augmentacyjnych w strefie estetycznej
       • Sterowana regeneracja tkanek – recepta na sukces
       • Implanty o wąskiej średnicy w codziennej praktyce – wskazania i kliniczny scenariusz
       • Prefabrykowane bloczki kostne – etapy z klinicznego punktu widzenia
       • Procedury minimalizujące ryzyko w augmentacji pionowej
       • Jak poprawić zabieg sinus lift metodą otwartą? Prezentacja oparta na faktach
       • Powiększenie tkanek miękkich i leczenie recesji dziąsłowych z wykorzystaniem przeszczepów tkankowych
       • Periimplantitis: diagnoza i procedury leczenia
       • Miejscowa augmentacja kości z wykorzystaniem różnych rodzajów substytutów kości
       • Augmentacja tkanek miękkich z zastosowaniem matrycy kolagenowej 3D w skomplikowanych sytuacjach klinicznych
      • The Dawson AcademyFunkcjonalna Okluzja od Stawu Skroniowo-Żuchwowego do projektowania Uśmiechu
      • Od Mikro do Makro – Dysfunkcje, Anomalie, Komplikacje
       • Szynoterapia w praktyce: kiedy zawodzi – kiedy ma sens?
       • Interdyscyplinarne postępowanie w przypadkach zaburzeń estetycznych i czynnościowych
       • Lekarz dentysta wobec bruksizmu
       • Jak unikać problemów estetycznych i fonetycznych w odbudowach protetycznych na implantach
       • Dysfunkcje – procedury postępowania w leczeniu protetycznym
       • Mikroinwazyjne korekty przyzębia i plastyka tkanek miękkich
       • Interdyscyplinarne leczenie zaburzeń zwarciowych – praktyczne wskazania dla praktyk różnej specjalności
       • Furkacje: periodontologiczna katastrofa czy rozwiązywalny problem
      • Polska Akademia Stomatologii Estetycznej PASE – Sesja specjalna dr Johna Koisa: Planowanie leczenia i okluzja
      • Projektowanie i planowanie leczenia implantologicznego w strefie estetycznej – przepis na sukces uwzględnieniem wiedzy i standardów postępowania według dr J. Koisa
      • XI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej
       • Jak sprostać wymaganiom estetycznym w codziennej praktyce klinicznej
       • Interdyscyplinarna synergia: efekty estetyczne leczenia poprzez precyzyjną terapię
       • Idealna okluzja i wybór materiału do rekonstrukcji to nie wszystko – zastosowanie filozofii dra Johna Koisa w codziennej praktyce
       • Jak osiągnąć naturalny wygląd odbudowy ceramicznej na implancie z ceramiką dziąsłową zaprojektowaną w równowadze z naturą
       • Stomatologia cyfrowa – ograniczenia i perspektywy uzyskania lepszej stabilności tkanek
       • Wybór odpowiedniej ceramiki w celu osiągnięcia optymalnego długofalowego efektu estetycznego – podejście zespołowe (lekarz/technik)
       • Nowe możliwości w implantoprotetyce: Łączniki i nadbudowy wykonywane w technologii CAD/CAM
       • Poprawa estetyki poprzez odbudowy pośrednie i bezpośrednie. Etapy kliniczne prowadzące do przewidywalnej techniki na co dzień
      • Regeneracja tkanek miękkich i twardych
      • II Forum Praktyków – Od mikro do makro w kształtowaniu optymalnej okluzji
       • Techniki chirurgii plastycznej tkanek miękkich: techniki tunelowe versus dokoronowe przesunięcie płata: instrumentarium, techniki zabiegów, komfort pacjenta, ograniczenia
       • Modyfikacja kształtu wyrostka zębodołowego: kryteria – metody – przygotowanie odbudowy
       • Możliwości i granice regeneracji oraz odbudowy ubytków pionowych i furkacji
       • Skuteczna augmentacja pionowych ubytków kości
       • Jak zwiększyć przewidywalność zabiegów augmentacyjnych – poradnik kliniczny
       • Mikrorekonstrukcje podłoża kostnego w zależności od warunków anatomicznych
       • Makrorekonstrukcje – rozległe odbudowy podłoża kostnego jako podstawa odtworzenia estetyki i funkcji
       • Filozofia kliniczna dr Koisa i jej znaczenie w nowoczesnej stomatologii
       • Współczesne koncepcje optymalnych warunków okluzyjnych – kontrowersje i różnice
       • Okluzja funkcjonalna: współczesne wyzwania, koncepcje okluzji, diagnostyka, opcje terapeutyczne
      • Kongres 4th Evident Success
       • Ring Technique – pionowa augmentacja za pomocą pierścieni kostnych
       • Czy potrzebuję nawigacji komputerowej w codziennej pracy? Zastosowanie oraz zalety programu ExpertEase
       • ANKYLOS – co umieścić na szczycie? Wybór oraz możliwości zastosowania łączników
       • Przy braku odpowiedniej komunikacji przegrywasz… Komunikacja jako czynnik sukcesu w codziennej praktyce stomatologicznej
       • W jaki sposób osiągnąć sukces w estetycznej terapii implantologicznej
       • Sukces estetyki – kiedy szczegóły okazują się bardziej znaczące niż sądziłeś na początku
       • Szczegółowe planowanie podstawą kompleksowego leczenia implantologicznego
       • Nowe perspektywy w przypadku skomplikowanych terapii implantologicznych: Compartis CAD/CAM w procesie tworzenia łączników jednoczęściowych i dwuczęściowych
       • ANKYLOS SynCOne – Nieruchome uzupełnienie w bezzębnej żuchwie w przeciągu dwóch godzin
       • Materialise / ExpertEase – kompleksowe rozwiążania przypadków w aspekcie doświadczenia klinicznego
       • Rezultaty estetyczne leczenia z użyciem SDR and Ceram X – przypadki kliniczne
       • Estetyka w odcinku przednim i bocznym. Przegląd przypadków
       • Nowe perspektywy regenereacji i rekonstrukcji w leczeniu implantologicznym w odcinku przednim
      • Botiss Academy – część teoretyczna:
       • Biologiczne podstawy regeneracji tkanek miękkich i twardych
       • Klasyfikacja biometeriałów i dobór narzędzi do wykonywania zabiegów regeneracyjnych
       • Moduły gojenia zębodołu i zasady zachowania architektury wyrostka zębodołowego
       • Zarządzanie kieszonką poekstrakcyjną z uwzględnieniem doboru materiałów w zależności od planowanego leczenia
       • Planowanie cięć i techniki wydłużania płata okostnowo-śluzówkowego
       • Augmentacja horyzontalna
       • Augmentacja pionowa i jej ograniczenia
       • Rozwiązywanie problemów i komplikacji
      • Botiss Academy – część praktyczna:
       • Zarządzanie kieszonką poekstrakcyjną
       • Planowanie cięć i wydłużanie płata
       • Techniki szycia
       • Mocowanie membran poprzez szycie i mocowanie pinami
       • Technika tunelowa
       • Augmentacja pozioma defektu kostnego
      • Barcelona – XIV Światowe Sympozjum Dentsply Friadent:
       • Czynniki długofalowego sukcesu: czy jest racionalne uzasadnienie?
       • Czynniki sukcesu w estetyce: czy są obiektywne parametry?
       • Planowanie leczenia: inteligentne drogi do satysfakcjonującego podejmowania decyzji.
       • Koncepcje chirurgiczne.
       • Koncepcja ochrony tkanek i pierwotna stabilizacja: jaki jest ich wływ na sukces leczenia?
       • Czynniki sukcesu u implantologa: w pogoni za perfekcją.
       • Rozwiązania protetyczne: opcje i techniki dla uzyskania perfekcyjnego rezultatu.
       • Czynniki sukcesu w zarządaniu ryzykiem – spotkanie z wyzwaniem.
       • Strategie sukcesu.
      • Kongres 3rd Evident Success
       • 1. Nowe trendy czy tradycja – nowe trendy i koncepcje w leczeniu implantologicznym
        • Protetyka. Optymalne rozwiązania – minimalne niepowodzenia
        • Rozwiązywanie problemów klinicznych
        • Implantacja. Postępowanie w różnych sytuacjach klinicznych
        • Planowanie rozległego mostu na implantach. Wskazania – Przeciwwskazania
        • Postępowanie praktyczne
        • Kryteria stabilności protezy opartej na belce
        • Rozwiązania protetyczne wpisane w plan leczenia chirurgicznego dające przewidywalny efekt terapeutyczny
        • Sztuka i praktyka techniki osteotomii. Postępowanie step by step
        • „SynCone” – prosta koncepcja odbudowy bezzębnej żuchwy
       • 2. Innowacyjne koncepcje rozwiązań estetycznych
        • Zmierz się z naturą. Kompozyt oznacza perfekcję. Postępowanie w różnych przypadkach klinicznych
        • Przypadki szczególne. Wąska przestrzeń – małe odstępy zębowe
        • Bloki kostne – proste rozwiązanie dla trudnych przypadków
        • Średnica implantu a efekt estetyczny. Kryteria wyboru
       • 3. Tematy na czasie
        • Koncepcja „TissueCare” – procedura pewności sukcesu w postępowaniu implantologicznym
        • Planowanie 3D. Pewna diagnoza – pewność sukcesu klinicznego
        • Chirurgia płatowa kontra bezpłatowa – która z nich jest lepsza?
        • Obciążenie natychmiastowe – co o nim wiemy, co wydaje nam się, że wiemy, a czego nie wiemy
      • Frankfurt – Warszawa – Curriculum of Oral Implantology we współpracy z Uniwersytetem im. Johanna Wolfganga Goethe we Frankfurcie
      • Berlin – XIII Światowe Sympozjum Dentsply Friadent:
       • Piękne zęby. Droga do sukcesu.
       • Optymalne zarządzanie czasem: Satysfakcja pacjenta dzięki przyspieszonemu leczeniu implantologicznemu.
       • Wschód spotyka Zachód: Od zera do bohatera w implantologii.
       • Forum początkujących implantologów. Obiecujący start – część I.
       • Wyniki długoterminowych badań: Fakty i statystyki idealnych systemów implantologicznych.
       • Za i przeciw: Terapia periodontologiczna kontra implantologia?
       • Za i przeciw: Nawigacja komputerowa – prawdziwy postęp czy przesadna reklama?
       • Praca zespołowa: Technologia łączy się z metodami leczenia.
       • Perfekcyjne dopasowanie: Połączenie implantu i łącznika.
       • Forum początkujących implantologów. Obiecujący start – część II.
       • Perły i zagrożenia: Skuteczne zarządzanie we wszystkich przypadkach.
       • Nawigacja komputerowa – Prosto – Precyzyjnie – Przewidywalnie.
      • Implanty 2007: Idea – Sztuka – Praktyka – Międzynarodowa Konferencja Quintessenz:
       • Jak zmniejszyć ryzyko niepowodzeń. Algorytmy postępowania diagnostyczno-klinicznego.
       • Komplikacje doraźne i długofalowe – scenariusz postępowania praktycznego.
       • Komplikacje w procedurze sinus-lift.
       • Błędy i porażki w pracach protetycznych na implantach.
       • Postępowanie z pacjentem po zakończeniu leczenia. Zasady higieny i kontroli.
       • Immunologiczne przyczyny powikłań w implantologii.
       • Błędy w planowaniu leczenia implantoprotetycznego – jak uniknąć niepowodzeń w osiąganiu rezutatu estetycznego.
       • Potencjalne i rzeczywiste komplikacje przy natychmiastowym obciążeniu implantów.
       • Metody zapobiegania komplikacjom chirurgicznym i protetycznym;postępowanie kliniczne.
       • Unikanie powikłań – wyzwania w zakresie tkanek miękkich i tkanki kostnej.
       • Niepowodzenia we wczesnym okresie gojenia-optymalizacja czynników ryzyka.
       • Perspektywy zmian dotychczasowych algorytmów postępowania w implantologii.
       • Komplikacje w leczeniu implantoprotetycznym – przyczyny i rozwiązania praktyczne.
       • Optymalne techniki przygotowania łoża pod implanty.
       • Przedimplantacyjna augmentacja u pacjentów wysokiego ryzyka.
       • Zła jakość kości a natychmiastowe obciążenie implantów. Długoczasowy sukces – zaawansowane procedury chirurgiczne.
       • Dobór procedury chirurgicznej do pacjentów wysokiego ryzyka.
       • Błony kolagenowe w sterowanej regeneracji kości – zapobieganie komplikacjom w gojeniu tkanek miękkich.
       • Wskazania i przeciwskazania do implantacji w zależności od warunków kostnych.
       • Koncepcje leczenia implantologicznego silnie zdegradowanej bezzębnej szczęki.
       • Nowe tendencje i technologie w koncepcji piękna i estetyki implantologicznej.
      • Maraton Implantologii Praktycznej. Techniki laboratoryjne w pracach na implantach.
      • Wypełnianie kanałów korzeniowych termicznie uplastycznioną gutaperką z zastosowaniem Systemu Obtura II i Obtura III w połączeniu z Systemem B – kurs praktyczny.
      • Top Implant Technologies – kurs praktyczny „krok po kroku” Neoss Implant System.
      • Top Implant Technologies – kurs wprowadzający Neoss Implant System.
      • Wybielanie zębów – wskazania i metody postępowania.
      • Leczenie dysfunkcji narządu żucia. Diagnostyka instrumentalna. Fizykoterapia w leczeniu dysfunkcji narządu żucia. Implantoprotetyka, a bruksizm – IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia.
      • Diagnostyka i leczenie doprzednich przemieszczeń krążka stawowego w stawach skroniowo-żuchwowych.
      • Kompleksowe leczenie bruksizmu i jego powikłań w stawach skroniowo-żuchwowych.
      • Najnowsze technologie wytwarzania stałych uzupełnień zębowych i prezentacje klinicznych przypadków stosowania całoceramicznych wkładów, koron i mostów – XIV Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Lekarzy Stomatologów.
      • Implanty: Idea – Sztuka – Praktyka – Międzynarodowe Seminarium Quintessenz:
       • Sztuka i praktyka procedury sinus-lift.
       • Trwałość odbudowy protetycznej: przykręcać czy cementować?
       • Praktyczne aspekty stosowania implantów nowej generacji.
       • Regeneracja kości: nowe strategie postępowania.
       • Protetyka na implantach: nowe możliwości – stare ograniczenia.
       • Optymalne kształtowanie brodawki dziąsłowej.
       • Strefa estetyczna: postępowanie chirurgiczne w zakresie tkanek miękkich.
       • Estetyka i biomechanika: ewolucja rozwiązań w implantoprotetyce.
       • Dystrakcja: ryzyko – przesłanki powodzenia.
       • Trójwymiarowa nawigacja czy tradycyjne szablony.
       • Niekonwencjonalne metody leczenia implantoprotetycznego.
       • Sztuka estetyki – kompleksowe rozwiązania w obszarze przednim.
      • Implanty krok po kroku – Forum Przedkongresowe – Międzynarodowe Seminarium Quintessenz:
       • Planowanie leczenia implantologicznego: 10 zasad, których nie można pominąć.
       • Chirurgia implantologiczna: 10 przesłanek bezpiecznego postępowania.
       • Protetyka na implantach: 10 błędów, których można uniknąć.
       • Wykonanie odbudowy protetycznej: 10 optymalnych rozwiązań, które sprawdziły się w praktyce.
       • Procedury implantologiczne: 10 reguł natychmiastowego obciążenia.
      • Implantacja w przypadkach podstawowych. Postępowanie chirurgiczne i protetyczne (system Nobel Biocare) – warsztat praktyczny.
      • Implantacja zaawansowana. Postępowanie chirurgiczne i protetyczne (system Nobel Biocare) – warsztat praktyczny.
      • Implantoprotetyka stomatologiczna – podstawy teoretyczne i pokazy procedury zabiegowej.
      • Zastosowanie protez szkieletowych kotwiczonych na zatrzaskach i zasuwach koronowych.
      • Zastosowanie protez teleskopowych – wskazania i cykl wykonawczy – część II praktyczna.
      • Wkłady koronowe.
      • Leczenie protetyczne destrukcji tkanek twardych zębów z zastosowaniem standardowych, aktywnych wkładów koronowo-korzeniowych.
      • Leczenie protetyczne bezzębia – część I.
      • Leczenie protetyczne bezzębia – część II.
      • Protetyka wieku rozwojowego.
      • Metody przedprotetycznej korekty podłoża protetycznego z zastosowaniem lasera CO2 przed planowanym leczeniem protetycznym.
      • Maszynowe mycie, dezynfekcja i sterylizacja; monitorowanie i kontrola procesów sterylizacji w świetle najnowszych norm.
      • Rejestracja warunków okluzyjnych z zastosowaniem łuku twarzowego i artykulatora.
      • Stany artykulacyjne żuchwy oraz analiza zwarcia.
      • Rejestracja zwarcia metodami wewnątrzustnymi – zastosowanie sztytfu wewnątrzustnego.
      • Leczenie protetyczne zaburzeń okluzyjnych i czynnościowych układu stomatognatycznego. Pokaz stosowania szyn relaksacyjnych.
      • Leczenie protetyczne destrukcji tkanek twardych zębów z zastosowaniem indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych, współczesne materiały i techniki zabiegowe.
      • Leczenie protetyczne destrukcji tkanek twardych zębów oraz częściowych braków zębów z zastosowaniem koron schodkowych.
      • Leczenie zespołowe – periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia.
      • Leczenie protetyczne częściowych braków zębowych z zastosowaniem protez overdenture – zatrzaski korzeniowe.
      • Leczenie częściowych braków zębowych z zastosowaniem protez teleskopowych – wskazania i cykl wykonawczy.
      • Licówki porcelanowe na zęby górne i dolne.
      • Choroby zatok szczękowych – ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie.
      • Ergonomia i koferdam. Profilaktyka profesjonalna w gabinecie stomatologicznym.
      • Protetyka w praktyce:
       • Badanie żywotności.
       • Wkłady lane i procelanowe.
       • Śruby dokanałowe.
       • Wkłady koronowo-korzeniowe pojedyncze, dzielone.
       • Korony lane, licowane, porcelanowe.
       • Mosty lane.
       • Mosty adhezyjne.
       • Protezy częściowe, podparte.
       • Protezy szkieletowe.
       • Protezy całkowite i miodynamiczne żuchwy.
       • Szyny elastyczne, zgryzowe, leczące chrapanie.
      • Radiologia stomatologiczna.
      • Wkłady koronowo-korzeniowe, protezy bezklamrowe.
      • Problemy ortodontyczne w gabinecie lekarza stomatologa.
      • Niekonwencjonalne uzupełnienie protetyczne.

Prywatnie interesuje się nurkowaniem (certyfikat PADI Advanced Open Water Diver) i fotografią podwodną.

Umów się na wizytę telefonicznie

664 06 43 32
12 638 36 42
Gabinet otwarty:
poniedziałek - piątek: 8:30 - 19:30
sobota: 8:30 - 14:00

Zobacz jak dojechać

DENTIMA
Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

ul. Wł. Żeleńskiego 86, 31-353 Kraków

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI