Cyfrowy rentgen

Cyfrowy rentgen – Kraków – Bronowice

Cyfrowy rentgen - Dentima Specjalistczne Centrum Stomatologii - Kraków - BronowiceCyfrowy rentgen to badanie radiologiczne, które jest obecnie podstawowym badaniem w stomatologii umożliwiającym postawienie prawidłowego rozpoznania i zaplanowania właściwego leczenia.

Cyfrowy rentgen – jakie zdjęcia wykonujemy?

Wykonujemy tylko cyfrowe zdjęcia (rentgenowskie) rtg:

 • punktowe  z systemem radiowizjografii komputerowej;
 • punktowe z wykorzystaniem płytek fosforowych PSP i skanera do płytek fosforowych GXPS-500 firmy Gendex;
 • panoramiczne (panoramy);
 • cefalometryczne;
 • stawów skroniowo-żuchwowych;
 • tomografię komputerową 3D odcinkową.

Cyfrowy rentgen – jakim sprzętem dysponujemy?

Dysponujemy nowym sprzętem do wykonywania zdjęć rentgenowskich tylko w wersji cyfrowej:

Dawki promieniowania są indywidualnie dostosowane dla dzieci i dorosłych. Zdjęcia przekazujemy w wersji wydrukowanej na papierze lub w wersji cyfrowej na płycie CD lub mailem na podany przez Państwa adres mailowy..

Cyfrowy rentgen – jakie sa korzyści z zastosowania cyfrowej wersji zdjęć rentgenowskich?

Dzięki zastosowaniu cyfrowych aparatów rentgenowskich można:

 • zmniejszyć dawki promieniowania nawet do 90% w stosunku do konwencjonalnego zdjęcia rtg, co ma istotne znaczenie w przypadku konieczności kilkakrotnego ich wykonywania np. endodoncji czy implantologii;
 • zredukować czasu oczekiwania na wynik zdjęcia do kilku sekund poprzez eliminację procesu wywoływania zdjęć rentgenowskich;
 • uzyskać natychmiastowy wynik badania na monitorze komputera;
 • wykonać wysokiej jakości obróbkę cyfrową obrazu uzyskanego na monitorze – powiększanie zdjęcia w całości lub tylko wybranych jego części, pomiar odległości wybranych punktów, pomiar gęstości optycznej tkanek, przekształcanie w obraz trójwymiarowy (3D) itp.;
 • archiwizować dane i jeśli zajdzie taka potrzeba wielokrotnie je odtwarzać.

Zadzwoń i umów się na konsultację!

tel. 664 06 43 32

Dentima Specjalistyczne Centrum Stomatologii
ul. Wł. Żeleńskiego 86, Kraków
dentima@dentima.pl

INFORMACJA O WPŁYWIE DZIAŁALNOŚCI WYKONYWANEJ PRZEZ
JEDNOSTKĘ ORGANIZACYJNĄ NA ZDROWIE LUDZI I NA ŚRODOWISKO
Nazwa Jednostki: Dentima Specjalistyczne Centrum Stomatologii
Spółka Cywilna Jan Gmyrek, Marta Zinkow
ul. Władysława Żeleńskiego 86
31 – 353 Kraków
NIP: 677 236 13 62
Podstawa prawna: ustawa Prawo atomowe / Dz.U. 2023 poz. 1173/ zgodnie z art. 32c pkt.2
1. Jednostka wykonuje działalność związaną z narażeniem na promieniowanie jonizujące,
polegające na stosowaniu urządzeń wytwarzających promieniowanie jonizujące w celach
diagnostyki medycznej stomatologicznej.
2. Zainstalowane na terenie jednostki aparaty RTG posiadają wymagane prawem zezwolenia:
Ø Decyzja nr 1/51/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. zezwalająca na uruchomienie
pracowni rtg w zakresie diagnostyki medycznej.
Ø Decyzja nr 2/53/2017 z dnia 18 kwietnia 2017 r. zezwalająca na uruchomienie
i stosowanie aparatu rentgenowskiego do celu diagnostyki medycznej.
3. Jednostka prowadzi kontrolę narażenia pracowników przy pomocy dawkomierza
środowiskowego. Odczytywanie dawek prowadzi akredytowane Laboratorium Dozymetrii
Indywidualnej i Środowiskowej w Krakowie na podstawie kwartalnych rozliczeń.
Ewidencje i nadzór z odczytów prowadzi w pracowni Inspektor Ochrony Radiologicznej.
Wyniki z pomiarów dozymetrycznych nie przekraczają rocznego ustalonego limitu 1 mSv.
4. Pomiary osłon stałych. Pracownia rentgenowska została wykonana zgodnie
z zatwierdzonym projektem budowlanym. Ekspozycja medyczna wykonywana jest zza
osłony ruchomej (parawan), wszystkie drzwi gabinetu rentgenowskiego w tym czasie są
zamknięte. Szczegółowe informacje, rozmieszczenie, szkic pracowni zawiera zatwierdzony
przez WSSE w Krakowie projekt osłon stałych.
5. Pomiary dozymetryczne osłon stałych wykonanych w pracowni rentgenowskiej, wskazują
na właściwe zabezpieczenie ścian, stropów, okien i drzwi gabinetów przed przenikaniem
promieniowania jonizującego.
Wnioski:
Na podstawie zmierzonych i obliczonych dawek stwierdza się, że działalność w minionych 12
miesiącach nie miała negatywnego wpływu na zdrowie ludzi i środowisko.
Pracownia nie uwalnia do środowiska substancji promieniotwórczych.

Umów się na wizytę telefonicznie

664 06 43 32
12 638 36 42
Gabinet otwarty:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 20:00
sobota: 8:00 - 14:00

Zobacz jak dojechać

DENTIMA
Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

ul. Wł. Żeleńskiego 86, 31-353 Kraków

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI