lek. dentysta Marta Zinkow

Marta Zinkow

lek. dentysta Marta Zinkow

 • Curriculum Implantologiczne
 • specjalista protetyki stomatologicznej
 • specjalizacja I st. stomatologii ogólnej
 • dyplomowany lekarz medycyny estetycznej
 • leczenie implantologiczne i protetyczne z rekonstrukcją zwarcia
 • leczenie nakładkami Invisalign
 • medycyna estetyczna

Życiorys

Ukończyła II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, uczęszczając do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Studiowała na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Staż podyplomowy odbyła w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krakowie.

W związku z tym, że stomatologia jest jej pasją, szybko uzyskała pierwszy stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej, a następnie tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Kolejne lata poświęciła na pogłębianie wiedzy z zakresu implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethe we Frankfurcie zdając z wynikiem pozytywnym końcowy egzamin z Curriculum Implantologicznego, którego program jest objęty systemem akredytacji ECTS (European Credit Transfer System).

Widząc możliwości zapewnienia pacjentom uzyskania pełnej metamorfozy w zakresie wyglądu twarzy, ukończyła kolejne studia podyplomowe z zakresu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej dla lekarzy w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

Kolejnym etapem kariery zawodowej było ukończenie szkolenia i dalszych kursów doskonalających z zakresu ortodontycznego leczenia nakładkami Invisalign, które z powodzeniem wykorzystuje w ramach kompleksowego leczenia stomatologicznego umożliwiającego uzyskanie zdrowego i pięknego uśmiechu swoich pacjentów.

Po uzyskaniu specjalizacji Ist. ze stomatologii ogólnej otworzyła Prywatny Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny, który w niedługim czasie przeniosła do nowej siedziby, przekształcając go w Dentimę Specjalistyczne Centrum Stomatologii.

W ramach ustawicznego kształcenia podyplomowego swą wiedzę stale pogłębia na naukowo-szkoleniowych sympozjach, kursach i zjazdach, zwłaszcza poruszających zagadnienia z zakresu protetyki, implantologii, medycyny estetycznej i leczenia nakładkami Invisalign,
Była uczestnikiem licznych kursów i szkoleń między innymi o następującej tematyce:

 • Zero Bone Loss Concepts Immediate Masterclass – Warszawa
  • Wskazania do natychmiastowego wszczepienia implantu. Dlaczego decydujemy się na implantację natychmiastową?
  • Dlaczego implantacja natychmiastowa jest skuteczna?
  • Osteointegracja, profil wyłaniania oraz tkanki wokół implantu.
  • Stabilizacja pierwotna i poziom kości wyrostka.
  • Natychmiastowe wszczepienie implantu w okolicy trzonowców.
  • Komplikacje, których można uniknąć.
 • ABA (Allogenic Bone Augmentation) – Warszawa
  • Regeneracja kości materiałem allogenicznym
  • Odbudowa protetyczna na implantach podstawą dobrego leczenia
 • Sinus lift okiem chirurga i laryngologa. Wszytko, co chicałbyś wiedzieć, a boisz się zapytać  – Warszawa
 • Complex Cases – leczenie implantolo-protetyczne w złożonych przypadkach. Od planowania do wykonania – Warszawa
 • Advanced course – Soft Tissue Managenent for the Aesthetic Zone – Warszawa
 • Projektowanie i planowanie leczenia implantologicznego w strefie estetycznej – przepis na sukces z uwzględnieniem wiedzy i standardów postępowania według dr J. Koisa – Warszawa
 • Międzynarodowy Kongres Bone & Tissue Days – Warszawa
  • Rozwiązania protetyczne dla uzyskania optymalnej estetyki tkanek miękkich
  • Zarządzanie zębodołem poekstrakcyjnym: odpowiedznie techniki i technologie
  • Odbudowa tkanki miękkiej wokół implantu
  • Leczenie recesji dziąsłowych z wykorzystaniem skórnej matrycy bezkomórkowej
  • Bone Ring Technique – trójwymiarowa augmentacja podczas jednego zabiegu chirurgicznego
  • Przedsionkowe wykorzystanie matrycy kolagenowej przy implantacjach natychmiastowych w strefie estetycznej
 • Kursy i szkolenia z zakresu medycyny estetycznej
  • Artystyczne podejście do piękna. Nowe trendy w korekcji twarzy: szczegóły anatomiczne oraz techniki bezpiecznych iniekcji
  • Artistic Reflection Therapy – najnowszej generacji zabiegi korekcji twarzy
  • Plasma Complex – zastosowanie fibryny bogatopłytkowej w medycynie estetycznej
  • Filorga Art Filler – Artystyczne podejście do piękna. Nowe trendy w korekcji twarzy: szczegóły anatomiczne oraz techniki bezpiecznych inekcji
  • Preparaty z kwasem hialuronowym – praktyczne zastosowanie w medycynie estetycznej
  • Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej i osocza bogatopłytkowego w medycynie estetycznej i stomatologii
  • Wolumetria twarzy preparatami na bazie kwasu hialuronowego
  • Kliniczne zastosowanie toksyny botulinowej w medycynie estetycznej
  • Kompleksowe podejście do leczenia całej twarzy – czy to jest możliwe podczas jednej sesji?
  • Leczenie okolicy oka – kiedy stosować toksynę botulinową, a kiedy wypełniacze?
  • XVIII Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Anty-Aging
  • Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w medycynie estetycznej Keymed
  • Pozyskiwanie osocza bogatopłytkowego i wykorzystanie w zabiegach implantologicznych i medycyny estetycznej
  • Zastosowanie toksyny botulinowej w medycynie estetycznej
  • Mezoterapia Mikroigłowa oraz Mikroigłowa Tradycyjna
  • Karboksyterapia – zastosowanie w medycynie estetycznej
  • Advanced techniques of complementary injections of Princess Range fillers
  • Lasery w medycynie estetycznej
  • Plasma Lifting- praktyczne i teoretyczne zastosowanie osocza bogatopłytkowego (PRP) w zabiegach medycyny estetycznej
  • AUTOLOGIC Therapy PRP – preparatyka oraz techniki aplikacji autologicznego osocza bogatopłytkowego PRP w różnych wskazaniach Dermatologii Klinicznej, Estetycznej i Anti Aging
  • Keymed – PRP i I-PRF – techniki plikacji osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej
 • Międzynarodowe Sympozjum Balkanian Bone & Tissue Days – Innowacja, Regeneracja, Estetyka
  • Ksenogeniczne i syntetyczne biomateriały do zarządzania tkankami twardymi i miękkimi w chirurgii periodotologicznej i implantologicznej
  • Podniesienie dna zatoki szczękowej bezpośrednie vs pośrednie w augmentacji kości zatoki szczękowej
  • Pokrycie recesji: nowe materiały regeneracyjne
  • GBR – recepta na sukces
  • Implantacja pojedynczego zęba w strefie estetycznej. Zarządzanie tkankami twardymi i miękkimi oraz natychmiastowe uzupełnienie tymczasowe
  • Estetyczny implant: jak przeszczep tkanek miękkich może w efektywny sposób kompensować brakującą kość?
  • Podniesienie zatoki szczękowej: okno boczne vs. dojście wyrostkowe
  • Sterowana regeneracja tkanek w prostej i złożonej augmentacji wyrostka zębodołowego
  • Membrany tytanowe vs. technika Khoury: badania i dowody
 • Sympozjum Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii(CEIA)
 • Międzynarodowy Kongres – Dental Bone and Tissue Regeneration. Education and Science. Berlinul
  • Nowe techniki cięcia płata i szycia
  • Planowanie i wybór procedur augmentacyjnych w strefie estetycznej
  • Sterowana regeneracja tkanek – recepta na sukces
  • Implanty o wąskiej średnicy w codziennej praktyce – wskazania i kliniczny scenariusz
  • Prefabrykowane bloczki kostne – etapy z klinicznego punktu widzenia
  • Procedury minimalizujące ryzyko w augmentacji pionowej
  • Jak poprawić zabieg sinus lift metodą otwartą? Prezentacja oparta na faktach
  • Powiększenie tkanek miękkich i leczenie recesji dziąsłowych z wykorzystaniem przeszczepów tkankowych
  • Periimplantitis: diagnoza i procedury leczenia
  • Miejscowa augmentacja kości z wykorzystaniem różnych rodzajów substytutów kości
  • Augmentacja tkanek miękkich z zastosowaniem matrycy kolagenowej 3D w skomplikowanych sytuacjach klinicznych
 • The Dawson AcademyFunkcjonalna Okluzja od Stawu Skroniowo-Żuchwowego do projektowania Uśmiechu
 • Od Mikro do Makro – Dysfunkcje, Anomalie, Komplikacje
  • Szynoterapia w praktyce: kiedy zawodzi – kiedy ma sens?
  • Interdyscyplinarne postępowanie w przypadkach zaburzeń estetycznych i czynnościowych
  • Lekarz dentysta wobec bruksizmu
  • Jak unikać problemów estetycznych i fonetycznych w odbudowach protetycznych na implantach
  • Dysfunkcje – procedury postępowania w leczeniu protetycznym
  • Mikroinwazyjne korekty przyzębia i plastyka tkanek miękkich
  • Interdyscyplinarne leczenie zaburzeń zwarciowych – praktyczne wskazania dla praktyk różnej specjalności
  • Furkacje: periodontologiczna katastrofa czy rozwiązywalny problem
 • Polska Akademia Stomatologii Estetycznej PASE – Sesja specjalna dr Johna Koisa: Planowanie leczenia i okluzja
 • Projektowanie i planowanie leczenia implantologicznego w strefie estetycznej – przepis na sukces uwzględnieniem wiedzy i standardów postępowania według dr J. Koisa
 • XI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej
  • Jak sprostać wymaganiom estetycznym w codziennej praktyce klinicznej
  • Interdyscyplinarna synergia: efekty estetyczne leczenia poprzez precyzyjną terapię
  • Idealna okluzja i wybór materiału do rekonstrukcji to nie wszystko – zastosowanie filozofii dra Johna Koisa w codziennej praktyce
  • Jak osiągnąć naturalny wygląd odbudowy ceramicznej na implancie z ceramiką dziąsłową zaprojektowaną w równowadze z naturą
  • Stomatologia cyfrowa – ograniczenia i perspektywy uzyskania lepszej stabilności tkanek
  • Wybór odpowiedniej ceramiki w celu osiągnięcia optymalnego długofalowego efektu estetycznego – podejście zespołowe (lekarz/technik)
  • Nowe możliwości w implantoprotetyce: Łączniki i nadbudowy wykonywane w technologii CAD/CAM
  • Poprawa estetyki poprzez odbudowy pośrednie i bezpośrednie. Etapy kliniczne prowadzące do przewidywalnej techniki na co dzień
 • Regeneracja tkanek miękkich i twardych
 • II Forum Praktyków – Od mikro do makro w kształtowaniu optymalnej okluzji
  • Techniki chirurgii plastycznej tkanek miękkich: techniki tunelowe versus dokoronowe przesunięcie płata: instrumentarium, techniki zabiegów, komfort pacjenta, ograniczenia
  • Modyfikacja kształtu wyrostka zębodołowego: kryteria – metody – przygotowanie odbudowy
  • Możliwości i granice regeneracji oraz odbudowy ubytków pionowych i furkacji
  • Skuteczna augmentacja pionowych ubytków kości
  • Jak zwiększyć przewidywalność zabiegów augmentacyjnych – poradnik kliniczny
  • Mikrorekonstrukcje podłoża kostnego w zależności od warunków anatomicznych
  • Makrorekonstrukcje – rozległe odbudowy podłoża kostnego jako podstawa odtworzenia estetyki i funkcji
  • Filozofia kliniczna dr Koisa i jej znaczenie w nowoczesnej stomatologii
  • Współczesne koncepcje optymalnych warunków okluzyjnych – kontrowersje i różnice
  • Okluzja funkcjonalna: współczesne wyzwania, koncepcje okluzji, diagnostyka, opcje terapeutyczne
 • Kongres 4th Evident Success
  • Ring Technique – pionowa augmentacja za pomocą pierścieni kostnych
  • Czy potrzebuję nawigacji komputerowej w codziennej pracy? Zastosowanie oraz zalety programu ExpertEase
  • ANKYLOS – co umieścić na szczycie? Wybór oraz możliwości zastosowania łączników
  • Przy braku odpowiedniej komunikacji przegrywasz… Komunikacja jako czynnik sukcesu w codziennej praktyce stomatologicznej
  • W jaki sposób osiągnąć sukces w estetycznej terapii implantologicznej
  • Sukces estetyki – kiedy szczegóły okazują się bardziej znaczące niż sądziłeś na początku
  • Szczegółowe planowanie podstawą kompleksowego leczenia implantologicznego
  • Nowe perspektywy w przypadku skomplikowanych terapii implantologicznych: Compartis CAD/CAM w procesie tworzenia łączników jednoczęściowych i dwuczęściowych
  • ANKYLOS SynCOne – Nieruchome uzupełnienie w bezzębnej żuchwie w przeciągu dwóch godzin
  • Materialise / ExpertEase – kompleksowe rozwiążania przypadków w aspekcie doświadczenia klinicznego
  • Rezultaty estetyczne leczenia z użyciem SDR and Ceram X – przypadki kliniczne
  • Estetyka w odcinku przednim i bocznym. Przegląd przypadków
  • Nowe perspektywy regenereacji i rekonstrukcji w leczeniu implantologicznym w odcinku przednim
 • Botiss Academy – część teoretyczna:
  • Biologiczne podstawy regeneracji tkanek miękkich i twardych
  • Klasyfikacja biometeriałów i dobór narzędzi do wykonywania zabiegów regeneracyjnych
  • Moduły gojenia zębodołu i zasady zachowania architektury wyrostka zębodołowego
  • Zarządzanie kieszonką poekstrakcyjną z uwzględnieniem doboru materiałów w zależności od planowanego leczenia
  • Planowanie cięć i techniki wydłużania płata okostnowo-śluzówkowego
  • Augmentacja horyzontalna
  • Augmentacja pionowa i jej ograniczenia
  • Rozwiązywanie problemów i komplikacji
 • Botiss Academy – część praktyczna:
  • Zarządzanie kieszonką poekstrakcyjną
  • Planowanie cięć i wydłużanie płata
  • Techniki szycia
  • Mocowanie membran poprzez szycie i mocowanie pinami
  • Technika tunelowa
  • Augmentacja pozioma defektu kostnego
 • Barcelona – XIV Światowe Sympozjum Dentsply Friadent:
  • Czynniki długofalowego sukcesu: czy jest racionalne uzasadnienie?
  • Czynniki sukcesu w estetyce: czy są obiektywne parametry?
  • Planowanie leczenia: inteligentne drogi do satysfakcjonującego podejmowania decyzji.
  • Koncepcje chirurgiczne.
  • Koncepcja ochrony tkanek i pierwotna stabilizacja: jaki jest ich wływ na sukces leczenia?
  • Czynniki sukcesu u implantologa: w pogoni za perfekcją.
  • Rozwiązania protetyczne: opcje i techniki dla uzyskania perfekcyjnego rezultatu.
  • Czynniki sukcesu w zarządaniu ryzykiem – spotkanie z wyzwaniem.
  • Strategie sukcesu.
 • Kongres 3rd Evident Success
  • 1. Nowe trendy czy tradycja – nowe trendy i koncepcje w leczeniu implantologicznym
   • Protetyka. Optymalne rozwiązania – minimalne niepowodzenia
   • Rozwiązywanie problemów klinicznych
   • Implantacja. Postępowanie w różnych sytuacjach klinicznych
   • Planowanie rozległego mostu na implantach. Wskazania – Przeciwwskazania
   • Postępowanie praktyczne
   • Kryteria stabilności protezy opartej na belce
   • Rozwiązania protetyczne wpisane w plan leczenia chirurgicznego dające przewidywalny efekt terapeutyczny
   • Sztuka i praktyka techniki osteotomii. Postępowanie step by step
   • „SynCone” – prosta koncepcja odbudowy bezzębnej żuchwy
  • 2. Innowacyjne koncepcje rozwiązań estetycznych
   • Zmierz się z naturą. Kompozyt oznacza perfekcję. Postępowanie w różnych przypadkach klinicznych
   • Przypadki szczególne. Wąska przestrzeń – małe odstępy zębowe
   • Bloki kostne – proste rozwiązanie dla trudnych przypadków
   • Średnica implantu a efekt estetyczny. Kryteria wyboru
  • 3. Tematy na czasie
   • Koncepcja „TissueCare” – procedura pewności sukcesu w postępowaniu implantologicznym
   • Planowanie 3D. Pewna diagnoza – pewność sukcesu klinicznego
   • Chirurgia płatowa kontra bezpłatowa – która z nich jest lepsza?
   • Obciążenie natychmiastowe – co o nim wiemy, co wydaje nam się, że wiemy, a czego nie wiemy
 • Frankfurt – Warszawa – Curriculum of Oral Implantology we współpracy z Uniwersytetem im. Johanna Wolfganga Goethe we Frankfurcie
 • Berlin – XIII Światowe Sympozjum Dentsply Friadent:
  • Piękne zęby. Droga do sukcesu.
  • Optymalne zarządzanie czasem: Satysfakcja pacjenta dzięki przyspieszonemu leczeniu implantologicznemu.
  • Wschód spotyka Zachód: Od zera do bohatera w implantologii.
  • Forum początkujących implantologów. Obiecujący start – część I.
  • Wyniki długoterminowych badań: Fakty i statystyki idealnych systemów implantologicznych.
  • Za i przeciw: Terapia periodontologiczna kontra implantologia?
  • Za i przeciw: Nawigacja komputerowa – prawdziwy postęp czy przesadna reklama?
  • Praca zespołowa: Technologia łączy się z metodami leczenia.
  • Perfekcyjne dopasowanie: Połączenie implantu i łącznika.
  • Forum początkujących implantologów. Obiecujący start – część II.
  • Perły i zagrożenia: Skuteczne zarządzanie we wszystkich przypadkach.
  • Nawigacja komputerowa – Prosto – Precyzyjnie – Przewidywalnie.
 • Implanty 2007: Idea – Sztuka – Praktyka – Międzynarodowa Konferencja Quintessenz:
  • Jak zmniejszyć ryzyko niepowodzeń. Algorytmy postępowania diagnostyczno-klinicznego.
  • Komplikacje doraźne i długofalowe – scenariusz postępowania praktycznego.
  • Komplikacje w procedurze sinus-lift.
  • Błędy i porażki w pracach protetycznych na implantach.
  • Postępowanie z pacjentem po zakończeniu leczenia. Zasady higieny i kontroli.
  • Immunologiczne przyczyny powikłań w implantologii.
  • Błędy w planowaniu leczenia implantoprotetycznego – jak uniknąć niepowodzeń w osiąganiu rezutatu estetycznego.
  • Potencjalne i rzeczywiste komplikacje przy natychmiastowym obciążeniu implantów.
  • Metody zapobiegania komplikacjom chirurgicznym i protetycznym;postępowanie kliniczne.
  • Unikanie powikłań – wyzwania w zakresie tkanek miękkich i tkanki kostnej.
  • Niepowodzenia we wczesnym okresie gojenia-optymalizacja czynników ryzyka.
  • Perspektywy zmian dotychczasowych algorytmów postępowania w implantologii.
  • Komplikacje w leczeniu implantoprotetycznym – przyczyny i rozwiązania praktyczne.
  • Optymalne techniki przygotowania łoża pod implanty.
  • Przedimplantacyjna augmentacja u pacjentów wysokiego ryzyka.
  • Zła jakość kości a natychmiastowe obciążenie implantów. Długoczasowy sukces – zaawansowane procedury chirurgiczne.
  • Dobór procedury chirurgicznej do pacjentów wysokiego ryzyka.
  • Błony kolagenowe w sterowanej regeneracji kości – zapobieganie komplikacjom w gojeniu tkanek miękkich.
  • Wskazania i przeciwskazania do implantacji w zależności od warunków kostnych.
  • Koncepcje leczenia implantologicznego silnie zdegradowanej bezzębnej szczęki.
  • Nowe tendencje i technologie w koncepcji piękna i estetyki implantologicznej.
 • Maraton Implantologii Praktycznej. Techniki laboratoryjne w pracach na implantach.
 • Wypełnianie kanałów korzeniowych termicznie uplastycznioną gutaperką z zastosowaniem Systemu Obtura II i Obtura III w połączeniu z Systemem B – kurs praktyczny.
 • Top Implant Technologies – kurs praktyczny „krok po kroku” Neoss Implant System.
 • Top Implant Technologies – kurs wprowadzający Neoss Implant System.
 • Wybielanie zębów – wskazania i metody postępowania.
 • Leczenie dysfunkcji narządu żucia. Diagnostyka instrumentalna. Fizykoterapia w leczeniu dysfunkcji narządu żucia. Implantoprotetyka, a bruksizm – IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia.
 • Diagnostyka i leczenie doprzednich przemieszczeń krążka stawowego w stawach skroniowo-żuchwowych.
 • Kompleksowe leczenie bruksizmu i jego powikłań w stawach skroniowo-żuchwowych.
 • Najnowsze technologie wytwarzania stałych uzupełnień zębowych i prezentacje klinicznych przypadków stosowania całoceramicznych wkładów, koron i mostów – XIV Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Lekarzy Stomatologów.
 • Implanty: Idea – Sztuka – Praktyka – Międzynarodowe Seminarium Quintessenz:
  • Sztuka i praktyka procedury sinus-lift.
  • Trwałość odbudowy protetycznej: przykręcać czy cementować?
  • Praktyczne aspekty stosowania implantów nowej generacji.
  • Regeneracja kości: nowe strategie postępowania.
  • Protetyka na implantach: nowe możliwości – stare ograniczenia.
  • Optymalne kształtowanie brodawki dziąsłowej.
  • Strefa estetyczna: postępowanie chirurgiczne w zakresie tkanek miękkich.
  • Estetyka i biomechanika: ewolucja rozwiązań w implantoprotetyce.
  • Dystrakcja: ryzyko – przesłanki powodzenia.
  • Trójwymiarowa nawigacja czy tradycyjne szablony.
  • Niekonwencjonalne metody leczenia implantoprotetycznego.
  • Sztuka estetyki – kompleksowe rozwiązania w obszarze przednim.
 • Implanty krok po kroku – Forum Przedkongresowe – Międzynarodowe Seminarium Quintessenz:
  • Planowanie leczenia implantologicznego: 10 zasad, których nie można pominąć.
  • Chirurgia implantologiczna: 10 przesłanek bezpiecznego postępowania.
  • Protetyka na implantach: 10 błędów, których można uniknąć.
  • Wykonanie odbudowy protetycznej: 10 optymalnych rozwiązań, które sprawdziły się w praktyce.
  • Procedury implantologiczne: 10 reguł natychmiastowego obciążenia.
 • Implantacja w przypadkach podstawowych. Postępowanie chirurgiczne i protetyczne (system Nobel Biocare) – warsztat praktyczny.
 • Implantacja zaawansowana. Postępowanie chirurgiczne i protetyczne (system Nobel Biocare) – warsztat praktyczny.
 • Implantoprotetyka stomatologiczna – podstawy teoretyczne i pokazy procedury zabiegowej.
 • Zastosowanie protez szkieletowych kotwiczonych na zatrzaskach i zasuwach koronowych.
 • Zastosowanie protez teleskopowych – wskazania i cykl wykonawczy – część II praktyczna.
 • Wkłady koronowe.
 • Leczenie protetyczne destrukcji tkanek twardych zębów z zastosowaniem standardowych, aktywnych wkładów koronowo-korzeniowych.
 • Leczenie protetyczne bezzębia – część I.
 • Leczenie protetyczne bezzębia – część II.
 • Protetyka wieku rozwojowego.
 • Metody przedprotetycznej korekty podłoża protetycznego z zastosowaniem lasera CO2 przed planowanym leczeniem protetycznym.
 • Maszynowe mycie, dezynfekcja i sterylizacja; monitorowanie i kontrola procesów sterylizacji w świetle najnowszych norm.
 • Rejestracja warunków okluzyjnych z zastosowaniem łuku twarzowego i artykulatora.
 • Stany artykulacyjne żuchwy oraz analiza zwarcia.
 • Rejestracja zwarcia metodami wewnątrzustnymi – zastosowanie sztytfu wewnątrzustnego.
 • Leczenie protetyczne zaburzeń okluzyjnych i czynnościowych układu stomatognatycznego. Pokaz stosowania szyn relaksacyjnych.
 • Leczenie protetyczne destrukcji tkanek twardych zębów z zastosowaniem indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych, współczesne materiały i techniki zabiegowe.
 • Leczenie protetyczne destrukcji tkanek twardych zębów oraz częściowych braków zębów z zastosowaniem koron schodkowych.
 • Leczenie zespołowe – periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia.
 • Leczenie protetyczne częściowych braków zębowych z zastosowaniem protez overdenture – zatrzaski korzeniowe.
 • Leczenie częściowych braków zębowych z zastosowaniem protez teleskopowych – wskazania i cykl wykonawczy.
 • Licówki porcelanowe na zęby górne i dolne.
 • Choroby zatok szczękowych – ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie.
 • Ergonomia i koferdam. Profilaktyka profesjonalna w gabinecie stomatologicznym.
 • Protetyka w praktyce:
  • Badanie żywotności.
  • Wkłady lane i procelanowe.
  • Śruby dokanałowe.
  • Wkłady koronowo-korzeniowe pojedyncze, dzielone.
  • Korony lane, licowane, porcelanowe.
  • Mosty lane.
  • Mosty adhezyjne.
  • Protezy częściowe, podparte.
  • Protezy szkieletowe.
  • Protezy całkowite i miodynamiczne żuchwy.
  • Szyny elastyczne, zgryzowe, leczące chrapanie.
 • Radiologia stomatologiczna.
 • Wkłady koronowo-korzeniowe, protezy bezklamrowe.
 • Problemy ortodontyczne w gabinecie lekarza stomatologa.
 • Niekonwencjonalne uzupełnienie protetyczne.

Wolny czas poświęca dzieciom, podróżom, fotografii i filmowaniu, nurkowaniu – ma certyfikat PADI Advanced Open Water Diver, a także fotografii podwodnej i filmowaniu podwodnemu.

 

Zadzwoń i umów się na konsultację!

tel. 664 06 43 32

Dentima Specjalistyczne Centrum Stomatologii
ul. Wł. Żeleńskiego 86, Kraków
dentima@dentima.pl

Umów się na wizytę telefonicznie

664 06 43 32
12 638 36 42
Gabinet otwarty:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 20:00
sobota: 8:00 - 14:00

Zobacz jak dojechać

DENTIMA
Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

ul. Wł. Żeleńskiego 86, 31-353 Kraków

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI