Implantologia

Implantologia – Kraków – Bronowice

Implantologia – czym się zajmuje

Implantologia to część chirurgii stomatologicznej zajmująca się wszczepianiem implantów do kości w miejscu brakujących zębów. Stosowanie implantów jest coraz bardziej popularne ze względu na następujące zalety implantów

 • zapobiegają bezpowrotnej utracie (zanikowi) kości, jaka ma miejsce po usunięciu zębów
 • eliminują konieczność nieodwracalnego szlifowania sąsiednich zębów, która w przypadku stosowania mostów jest konieczna
 • zapewniają komfort i stabilność koron i mostów – dzięki nim znika problem ruszającej się protezy, a pojawia się poczucie pewności i bezpieczeństwa, jakiego nie daje żadna inna ruchoma proteza
 • najbardziej naturalnie uzupełniają brakujące zęby, przywracając tym samym funkcję żucia, swobodę mówienia i uśmiechania się

Implantologia – kwalifikacja pacjentów do zabiegu

W celu zakwalifikowania pacjenta do zabiegu zbieramy dokładny wywiad ogólny i specjalistyczny stomatologiczny, przeprowadzamy szczegółowe badanie zewnątrzustne i wewnątrzustne. Po określeniu wskazań i wykluczeniu przeciwwskazań wykonujemy zdjęcia rentgenowskie panoramiczne, punktowe, w razie konieczności kierujemy na badania tomografii komputerowej. Kierujemy również pacjenta na dodatkowe badania laboratoryjne (morfologia krwi, OB, podstawowy układ krzepnięcia, poziom fosfatazy zasadowej i kwaśnej). Następnie przygotowujemy pacjenta pod względem stomatologicznym – istnieje konieczność wyleczenia wszystkich zębów przed zabiegiem, ewentualnych stanów zapalnych dziąseł czy przyzębia. Dopiero po dokładnym zaplanowaniu przyszłej pracy protetycznej i akceptacji przez pacjenta, przystępujemy do zabiegu.

Implantologia – wskazania do zastosowania implantów

Stosowanie implantów jest wskazane, oczywiście przy zachowaniu odpowiednich wymogów kwalifikacyjnych (wskazania, przeciwwskazania, badania rentgenowskie i ogólne), w sytuacji, gdy zawodzą tradycyjne metody leczenia protetycznego lub stosowanie tych metod związane jest z dużym dyskomfortem dla pacjenta (np. szlifowanie zdrowych zębów, złe utrzymanie protez), a także gdy zastosowanie implantów stworzy zdecydowanie korzystniejsze warunki do uzupełnienia brakujących zębów i umożliwi zastosowanie rozwiązań, które bez nich nie byłyby możliwe. Mogą być więc zastosowane w następujących przypadkach:

 • braki pojedynczych zębów (jednozębowe)
 • braki kilku zębów (wielozębowe)
 • brak wszystkich zębów (bezzębie)

Implantologia – przeciwwskazania ogólne do zabiegu

1. Czasowe

 • ostre choroby zakaźne
 • ciąża
 • stosowane w chorobie nowotworowej leki immunosupresyjne
 • radioterapia w zakresie głowy i szyi
 • nie zakończony wzrost układu kostnego

2. Bezwzględne

 • niewyrównana cukrzyca
 • choroby hematologiczne (np. hemofilia)
 • systemowe choroby tkanki kostnej, stawów, nerek, wątroby, reumatyczne
 • choroby nowotworowe
 • osteoporoza
 • AIDS

3. Względne

 • uzależnienia od alkoholu, narkotyków
 • nadużywanie papierosów
 • niewydolność krążenia, wady serca
 • zaburzenia krzepliwości krwi, stosowanie antykoagulantów
 • zaburzenia i choroby psychiczne

Implantologia – przeciwwskazania miejscowe do zabiegu

 • zła higiena jamy ustnej i brak motywacji do jej utrzymania na wysokim poziomie
 • zmiany patologiczne w zakresie tkanek miękkich jamy ustnej i tkanki kostnej szczęki i żuchwy
 • zaburzenia ortopedyczne w zakresie kości twarzoczaszki
 • nie wyleczone dziąsła i pozostałe zęby
 • parafunkcje (zgrzytanie, zaciskanie zębów – bruksizm)
 • niewystarczająca ilość tkanki kostnej dla wprowadzenia implantu (przeciwwskazanie względne)

Implantologia – przebieg leczenia

Podczas zabiegu w znieczuleniu miejscowym wykonanym przy użyciu znieczulenia komputerowego The Wandimplanty umieszczane są w kości szczęki lub żuchwy. Podczas zabiegów implantologicznych równocześnie wykorzystujemy niepodważalne atuty stomatologii regeneracyjnej, wykorzystującej czynniki wzrostu i mezenchymalne komórki macierzyste z krwi pacjenta pobranej tuż przed zabiegiem. Dzięki temu proces gojenia i regeneracji przebiega pewniej i szybciej więcej.

Implanty łączą się z kością zwykle przez trzy, w przypadku żuchwy, do szczęściu miesięcy, w przypadku szczęki. Jest to tzw. proces osteointegracji. Po tym okresie po wykonaniu kontrolnego zdjęcia rentgenowskiego zakłada się również w znieczuleniu miejscowym na około 3 tygodnie specjalną „śrubę gojącą”. Jej zadanie polega na kształtowaniu dziąsła dookoła przyszłej korony protetycznej. Po kolejnych 2-4 tygodniach oddaje się ostateczną pracę: koronę, most lub protezę.

Implantologia – sukces leczenia

Obecnie powodzenie zabiegów implantologicznych wynosi 95-99%. Jest to oczywiście statystyka, ale należy jednak pamiętać, że pomimo tak wysokiego odsetka powodzeń lekarz stomatolog nie ma możliwości ustalić za pomocą metod współczesnej diagnostyki potencjalnych zdolności gojenia tkanki kostnej i tkanek miękkich – przed wszczepieniem implantu lekarz może przedstawić tylko prognozę ogólną przebiegu procesu leczenia. W czasie procesu gojenia może się dodatkowo pogorszyć, z przyczyn niezależnych od leczenia implantologicznego, ogólny stan zdrowia pacjenta, co może w znaczącym stopniu wpłynąć na odpowiedni poziom higieny i dalej na utrzymanie implantu w kości. Utrzymanie efektu zabiegu zależy również od pacjenta, który musi w tym aktywnie uczestniczyć. Implanty pozostaną w kości tak długo jak naturalne zęby tylko kiedy będzie się o nie bardzo dbać. Potrzebna jest do tego duża doza samodyscypliny w przestrzeganiu nie tylko nienagannej, wręcz perfekcyjnej higieny, aby zapobiec powstawaniu stanów zapalnych śluzówek, ale też w ścisłej współpracy z lekarzem i przestrzeganiu regularnych wizyt kontrolnych połączonych z pełną higienizacją jamy ustnej.

Zadzwoń i umów się na konsultację!

tel. 664 06 43 32

Dentima Specjalistyczne Centrum Stomatologii
ul. Wł. Żeleńskiego 86, Kraków
dentima@dentima.pl

Umów się na wizytę telefonicznie

664 06 43 32
12 638 36 42
Gabinet otwarty:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 20:00
sobota: 8:00 - 14:00

Zobacz jak dojechać

DENTIMA
Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

ul. Wł. Żeleńskiego 86, 31-353 Kraków

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI