lek. dentysta Marta Zinkow

lek. dentysta Marta Zinkow

 • specjalista protetyki stomatologicznej
 • Curriculum Implantologiczne
 • specjalizacja Ist. stomatologii ogólnej
 • lekarz medycyny estetycznej

Życiorys

Ukończyła II LO im. Jana III Sobieskiego w Krakowie, uczęszczając do klasy o profilu biologiczno-chemicznym. Studiowała na Oddziale Stomatologii Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Staż podyplomowy odbyła w Wojewódzkim Specjalistycznym Zespole Opieki Zdrowotnej w Krakowie.

W związku z tym, że stomatologia jest jej pasją, szybko uzyskała pierwszy stopień specjalizacji z zakresu stomatologii ogólnej, a następnie tytuł specjalisty w dziedzinie protetyki stomatologicznej. Kolejne lata poświęciła na pogłębianie wiedzy z zakresu implantologii stomatologicznej na Uniwersytecie im. Johanna Wolfganga Goethe we Frankfurcie zdając z wynikiem pozytywnym końcowy egzamin z Curriculum Implantologicznego, którego program jest objęty systemem akredytacji ECTS (European Credit Transfer System).

Widząc możliwości zapewnienia pacjentom uzyskania pełnej metamorfozy w zakresie wyglądu twarzy ukończyła kolejne studia podyplomowe z zakresu Kosmetologii i Medycyny Estetycznej dla lekarzy w Krakowskiej Wyższej Szkole Promocji Zdrowia.

Jest członkiem ITI International Team for Implantology.

Po uzyskaniu specjalizacji Ist. ze stomatologii ogólnej otworzyła Prywatny Specjalistyczny Gabinet Stomatologiczny, który w niedługim czasie przeniosła do nowej siedziby, przekształcając go w Dentimę Specjalistyczne Centrum Stomatologii.

W ramach ustawicznego kształcenia podyplomowego swą wiedzę stale pogłębia na naukowo-szkoleniowych sympozjach, kursach i zjazdach, zwłaszcza poruszających zagadnienia z zakresu protetyki, implantologii i medycyny estetycznej.

Była uczestnikiem licznych kursów i szkoleń między innymi o następującej tematyce:

  • Kursy i szkolenia z zakresu medycyny estetycznej
   • Filorga Art Filler – Artystyczne podejście do piękna. Nowe trendy w korekcji twarzy: szczegóły anatomiczne oraz techniki bezpiecznych inekcji
   • Preparaty z kwasem hialuronowym – praktyczne zastosowanie w medycynie estetycznej
   • Zastosowanie fibryny bogatopłytkowej i osocza bogatopłytkowego w medycynie estetycznej i stomatologii
   • Wolumetria twarzy preparatami na bazie kwasu hialuronowego
   • Kliniczne zastosowanie toksyny botulinowej w medycynie estetycznej
   • Kompleksowe podejście do leczenia całej twarzy – czy to jest możliwe podczas jednej sesji?
   • Leczenie okolicy oka – kiedy stosować toksynę botulinową, a kiedy wypełniacze?
   • XVIII Międzynarodowy Kongres Dermatologii Estetycznej i Anty-Aging
   • Zastosowanie osocza bogatopłytkowego w medycynie estetycznej Keymed
   • Pozyskiwanie osocza bogatopłytkowego i wykorzystanie w zabiegach implantologicznych i medycyny estetycznej
   • Zastosowanie toksyny botulinowej w medycynie estetycznej
   • Mezoterapia Mikroigłowa oraz Mikroigłowa Tradycyjna
   • Karboksyterapia – zastosowanie w medycynie estetycznej
   • Advanced techniques of complementary injections of Princess Range fillers
   • Lasery w medycynie estetycznej
   • Plasma Lifting- praktyczne i teoretyczne zastosowanie osocza bogatopłytkowego (PRP) w zabiegach medycyny estetycznej
   • AUTOLOGIC Therapy PRP – preparatyka oraz techniki aplikacji autologicznego osocza bogatopłytkowego PRP w różnych wskazaniach Dermatologii Klinicznej, Estetycznej i Anti Aging
   • Keymed – PRP i I-PRF – techniki plikacji osocza bogatopłytkowego i fibryny bogatopłytkowej
  • Międzynarodowe Sympozjum Balkanian Bone & Tissue Days – Innowacja, Regeneracja, Estetyka
   • Ksenogeniczne i syntetyczne biomateriały do zarządzania tkankami twardymi i miękkimi w chirurgii periodotologicznej i implantologicznej
   • Podniesienie dna zatoki szczękowej bezpośrednie vs pośrednie w augmentacji kości zatoki szczękowej
   • Pokrycie recesji: nowe materiały regeneracyjne
   • GBR – recepta na sukces
   • Implantacja pojedynczego zęba w strefie estetycznej. Zarządzanie tkankami twardymi i miękkimi oraz natychmiastowe uzupełnienie tymczasowe
   • Estetyczny implant: jak przeszczep tkanek miękkich może w efektywny sposób kompensować brakującą kość?
   • Podniesienie zatoki szczękowej: okno boczne vs. dojście wyrostkowe
   • Sterowana regeneracja tkanek w prostej i złożonej augmentacji wyrostka zębodołowego
   • Membrany tytanowe vs. technika Khoury: badania i dowody
  • Sympozjum Środkowo-Europejskiej Akademii Implantologii(CEIA)
  • Międzynarodowy Kongres – Dental Bone and Tissue Regeneration. Education and Science. Berlinul
   • Nowe techniki cięcia płata i szycia
   • Planowanie i wybór procedur augmentacyjnych w strefie estetycznej
   • Sterowana regeneracja tkanek – recepta na sukces
   • Implanty o wąskiej średnicy w codziennej praktyce – wskazania i kliniczny scenariusz
   • Prefabrykowane bloczki kostne – etapy z klinicznego punktu widzenia
   • Procedury minimalizujące ryzyko w augmentacji pionowej
   • Jak poprawić zabieg sinus lift metodą otwartą? Prezentacja oparta na faktach
   • Powiększenie tkanek miękkich i leczenie recesji dziąsłowych z wykorzystaniem przeszczepów tkankowych
   • Periimplantitis: diagnoza i procedury leczenia
   • Miejscowa augmentacja kości z wykorzystaniem różnych rodzajów substytutów kości
   • Augmentacja tkanek miękkich z zastosowaniem matrycy kolagenowej 3D w skomplikowanych sytuacjach klinicznych
  • The Dawson AcademyFunkcjonalna Okluzja od Stawu Skroniowo-Żuchwowego do projektowania Uśmiechu
  • Od Mikro do Makro – Dysfunkcje, Anomalie, Komplikacje
   • Szynoterapia w praktyce: kiedy zawodzi – kiedy ma sens?
   • Interdyscyplinarne postępowanie w przypadkach zaburzeń estetycznych i czynnościowych
   • Lekarz dentysta wobec bruksizmu
   • Jak unikać problemów estetycznych i fonetycznych w odbudowach protetycznych na implantach
   • Dysfunkcje – procedury postępowania w leczeniu protetycznym
   • Mikroinwazyjne korekty przyzębia i plastyka tkanek miękkich
   • Interdyscyplinarne leczenie zaburzeń zwarciowych – praktyczne wskazania dla praktyk różnej specjalności
   • Furkacje: periodontologiczna katastrofa czy rozwiązywalny problem
  • Polska Akademia Stomatologii Estetycznej PASE – Sesja specjalna dr Johna Koisa: Planowanie leczenia i okluzja
  • Projektowanie i planowanie leczenia implantologicznego w strefie estetycznej – przepis na sukces uwzględnieniem wiedzy i standardów postępowania według dr J. Koisa
  • XI Konferencja Naukowa Polskiej Akademii Stomatologii Estetycznej
   • Jak sprostać wymaganiom estetycznym w codziennej praktyce klinicznej
   • Interdyscyplinarna synergia: efekty estetyczne leczenia poprzez precyzyjną terapię
   • Idealna okluzja i wybór materiału do rekonstrukcji to nie wszystko – zastosowanie filozofii dra Johna Koisa w codziennej praktyce
   • Jak osiągnąć naturalny wygląd odbudowy ceramicznej na implancie z ceramiką dziąsłową zaprojektowaną w równowadze z naturą
   • Stomatologia cyfrowa – ograniczenia i perspektywy uzyskania lepszej stabilności tkanek
   • Wybór odpowiedniej ceramiki w celu osiągnięcia optymalnego długofalowego efektu estetycznego – podejście zespołowe (lekarz/technik)
   • Nowe możliwości w implantoprotetyce: Łączniki i nadbudowy wykonywane w technologii CAD/CAM
   • Poprawa estetyki poprzez odbudowy pośrednie i bezpośrednie. Etapy kliniczne prowadzące do przewidywalnej techniki na co dzień
  • Regeneracja tkanek miękkich i twardych
  • II Forum Praktyków – Od mikro do makro w kształtowaniu optymalnej okluzji
   • Techniki chirurgii plastycznej tkanek miękkich: techniki tunelowe versus dokoronowe przesunięcie płata: instrumentarium, techniki zabiegów, komfort pacjenta, ograniczenia
   • Modyfikacja kształtu wyrostka zębodołowego: kryteria – metody – przygotowanie odbudowy
   • Możliwości i granice regeneracji oraz odbudowy ubytków pionowych i furkacji
   • Skuteczna augmentacja pionowych ubytków kości
   • Jak zwiększyć przewidywalność zabiegów augmentacyjnych – poradnik kliniczny
   • Mikrorekonstrukcje podłoża kostnego w zależności od warunków anatomicznych
   • Makrorekonstrukcje – rozległe odbudowy podłoża kostnego jako podstawa odtworzenia estetyki i funkcji
   • Filozofia kliniczna dr Koisa i jej znaczenie w nowoczesnej stomatologii
   • Współczesne koncepcje optymalnych warunków okluzyjnych – kontrowersje i różnice
   • Okluzja funkcjonalna: współczesne wyzwania, koncepcje okluzji, diagnostyka, opcje terapeutyczne
  • Kongres 4th Evident Success
   • Ring Technique – pionowa augmentacja za pomocą pierścieni kostnych
   • Czy potrzebuję nawigacji komputerowej w codziennej pracy? Zastosowanie oraz zalety programu ExpertEase
   • ANKYLOS – co umieścić na szczycie? Wybór oraz możliwości zastosowania łączników
   • Przy braku odpowiedniej komunikacji przegrywasz… Komunikacja jako czynnik sukcesu w codziennej praktyce stomatologicznej
   • W jaki sposób osiągnąć sukces w estetycznej terapii implantologicznej
   • Sukces estetyki – kiedy szczegóły okazują się bardziej znaczące niż sądziłeś na początku
   • Szczegółowe planowanie podstawą kompleksowego leczenia implantologicznego
   • Nowe perspektywy w przypadku skomplikowanych terapii implantologicznych: Compartis CAD/CAM w procesie tworzenia łączników jednoczęściowych i dwuczęściowych
   • ANKYLOS SynCOne – Nieruchome uzupełnienie w bezzębnej żuchwie w przeciągu dwóch godzin
   • Materialise / ExpertEase – kompleksowe rozwiążania przypadków w aspekcie doświadczenia klinicznego
   • Rezultaty estetyczne leczenia z użyciem SDR and Ceram X – przypadki kliniczne
   • Estetyka w odcinku przednim i bocznym. Przegląd przypadków
   • Nowe perspektywy regenereacji i rekonstrukcji w leczeniu implantologicznym w odcinku przednim
  • Botiss Academy – część teoretyczna:
   • Biologiczne podstawy regeneracji tkanek miękkich i twardych
   • Klasyfikacja biometeriałów i dobór narzędzi do wykonywania zabiegów regeneracyjnych
   • Moduły gojenia zębodołu i zasady zachowania architektury wyrostka zębodołowego
   • Zarządzanie kieszonką poekstrakcyjną z uwzględnieniem doboru materiałów w zależności od planowanego leczenia
   • Planowanie cięć i techniki wydłużania płata okostnowo-śluzówkowego
   • Augmentacja horyzontalna
   • Augmentacja pionowa i jej ograniczenia
   • Rozwiązywanie problemów i komplikacji
  • Botiss Academy – część praktyczna:
   • Zarządzanie kieszonką poekstrakcyjną
   • Planowanie cięć i wydłużanie płata
   • Techniki szycia
   • Mocowanie membran poprzez szycie i mocowanie pinami
   • Technika tunelowa
   • Augmentacja pozioma defektu kostnego
  • Barcelona – XIV Światowe Sympozjum Dentsply Friadent:
   • Czynniki długofalowego sukcesu: czy jest racionalne uzasadnienie?
   • Czynniki sukcesu w estetyce: czy są obiektywne parametry?
   • Planowanie leczenia: inteligentne drogi do satysfakcjonującego podejmowania decyzji.
   • Koncepcje chirurgiczne.
   • Koncepcja ochrony tkanek i pierwotna stabilizacja: jaki jest ich wływ na sukces leczenia?
   • Czynniki sukcesu u implantologa: w pogoni za perfekcją.
   • Rozwiązania protetyczne: opcje i techniki dla uzyskania perfekcyjnego rezultatu.
   • Czynniki sukcesu w zarządaniu ryzykiem – spotkanie z wyzwaniem.
   • Strategie sukcesu.
  • Kongres 3rd Evident Success
   • 1. Nowe trendy czy tradycja – nowe trendy i koncepcje w leczeniu implantologicznym
    • Protetyka. Optymalne rozwiązania – minimalne niepowodzenia
    • Rozwiązywanie problemów klinicznych
    • Implantacja. Postępowanie w różnych sytuacjach klinicznych
    • Planowanie rozległego mostu na implantach. Wskazania – Przeciwwskazania
    • Postępowanie praktyczne
    • Kryteria stabilności protezy opartej na belce
    • Rozwiązania protetyczne wpisane w plan leczenia chirurgicznego dające przewidywalny efekt terapeutyczny
    • Sztuka i praktyka techniki osteotomii. Postępowanie step by step
    • “SynCone” – prosta koncepcja odbudowy bezzębnej żuchwy
   • 2. Innowacyjne koncepcje rozwiązań estetycznych
    • Zmierz się z naturą. Kompozyt oznacza perfekcję. Postępowanie w różnych przypadkach klinicznych
    • Przypadki szczególne. Wąska przestrzeń – małe odstępy zębowe
    • Bloki kostne – proste rozwiązanie dla trudnych przypadków
    • Średnica implantu a efekt estetyczny. Kryteria wyboru
   • 3. Tematy na czasie
    • Koncepcja “TissueCare” – procedura pewności sukcesu w postępowaniu implantologicznym
    • Planowanie 3D. Pewna diagnoza – pewność sukcesu klinicznego
    • Chirurgia płatowa kontra bezpłatowa – która z nich jest lepsza?
    • Obciążenie natychmiastowe – co o nim wiemy, co wydaje nam się, że wiemy, a czego nie wiemy
  • Frankfurt – Warszawa – Curriculum of Oral Implantology we współpracy z Uniwersytetem im. Johanna Wolfganga Goethe we Frankfurcie
  • Berlin – XIII Światowe Sympozjum Dentsply Friadent:
   • Piękne zęby. Droga do sukcesu.
   • Optymalne zarządzanie czasem: Satysfakcja pacjenta dzięki przyspieszonemu leczeniu implantologicznemu.
   • Wschód spotyka Zachód: Od zera do bohatera w implantologii.
   • Forum początkujących implantologów. Obiecujący start – część I.
   • Wyniki długoterminowych badań: Fakty i statystyki idealnych systemów implantologicznych.
   • Za i przeciw: Terapia periodontologiczna kontra implantologia?
   • Za i przeciw: Nawigacja komputerowa – prawdziwy postęp czy przesadna reklama?
   • Praca zespołowa: Technologia łączy się z metodami leczenia.
   • Perfekcyjne dopasowanie: Połączenie implantu i łącznika.
   • Forum początkujących implantologów. Obiecujący start – część II.
   • Perły i zagrożenia: Skuteczne zarządzanie we wszystkich przypadkach.
   • Nawigacja komputerowa – Prosto – Precyzyjnie – Przewidywalnie.
  • Implanty 2007: Idea – Sztuka – Praktyka – Międzynarodowa Konferencja Quintessenz:
   • Jak zmniejszyć ryzyko niepowodzeń. Algorytmy postępowania diagnostyczno-klinicznego.
   • Komplikacje doraźne i długofalowe – scenariusz postępowania praktycznego.
   • Komplikacje w procedurze sinus-lift.
   • Błędy i porażki w pracach protetycznych na implantach.
   • Postępowanie z pacjentem po zakończeniu leczenia. Zasady higieny i kontroli.
   • Immunologiczne przyczyny powikłań w implantologii.
   • Błędy w planowaniu leczenia implantoprotetycznego – jak uniknąć niepowodzeń w osiąganiu rezutatu estetycznego.
   • Potencjalne i rzeczywiste komplikacje przy natychmiastowym obciążeniu implantów.
   • Metody zapobiegania komplikacjom chirurgicznym i protetycznym;postępowanie kliniczne.
   • Unikanie powikłań – wyzwania w zakresie tkanek miękkich i tkanki kostnej.
   • Niepowodzenia we wczesnym okresie gojenia-optymalizacja czynników ryzyka.
   • Perspektywy zmian dotychczasowych algorytmów postępowania w implantologii.
   • Komplikacje w leczeniu implantoprotetycznym – przyczyny i rozwiązania praktyczne.
   • Optymalne techniki przygotowania łoża pod implanty.
   • Przedimplantacyjna augmentacja u pacjentów wysokiego ryzyka.
   • Zła jakość kości a natychmiastowe obciążenie implantów. Długoczasowy sukces – zaawansowane procedury chirurgiczne.
   • Dobór procedury chirurgicznej do pacjentów wysokiego ryzyka.
   • Błony kolagenowe w sterowanej regeneracji kości – zapobieganie komplikacjom w gojeniu tkanek miękkich.
   • Wskazania i przeciwskazania do implantacji w zależności od warunków kostnych.
   • Koncepcje leczenia implantologicznego silnie zdegradowanej bezzębnej szczęki.
   • Nowe tendencje i technologie w koncepcji piękna i estetyki implantologicznej.
  • Maraton Implantologii Praktycznej. Techniki laboratoryjne w pracach na implantach.
  • Wypełnianie kanałów korzeniowych termicznie uplastycznioną gutaperką z zastosowaniem Systemu Obtura II i Obtura III w połączeniu z Systemem B – kurs praktyczny.
  • Top Implant Technologies – kurs praktyczny “krok po kroku” Neoss Implant System.
  • Top Implant Technologies – kurs wprowadzający Neoss Implant System.
  • Wybielanie zębów – wskazania i metody postępowania.
  • Leczenie dysfunkcji narządu żucia. Diagnostyka instrumentalna. Fizykoterapia w leczeniu dysfunkcji narządu żucia. Implantoprotetyka, a bruksizm – IV Zjazd Polskiego Towarzystwa Dysfunkcji Narządu Żucia.
  • Diagnostyka i leczenie doprzednich przemieszczeń krążka stawowego w stawach skroniowo-żuchwowych.
  • Kompleksowe leczenie bruksizmu i jego powikłań w stawach skroniowo-żuchwowych.
  • Najnowsze technologie wytwarzania stałych uzupełnień zębowych i prezentacje klinicznych przypadków stosowania całoceramicznych wkładów, koron i mostów – XIV Naukowo-Szkoleniowe Sympozjum Lekarzy Stomatologów.
  • Implanty: Idea – Sztuka – Praktyka – Międzynarodowe Seminarium Quintessenz:
   • Sztuka i praktyka procedury sinus-lift.
   • Trwałość odbudowy protetycznej: przykręcać czy cementować?
   • Praktyczne aspekty stosowania implantów nowej generacji.
   • Regeneracja kości: nowe strategie postępowania.
   • Protetyka na implantach: nowe możliwości – stare ograniczenia.
   • Optymalne kształtowanie brodawki dziąsłowej.
   • Strefa estetyczna: postępowanie chirurgiczne w zakresie tkanek miękkich.
   • Estetyka i biomechanika: ewolucja rozwiązań w implantoprotetyce.
   • Dystrakcja: ryzyko – przesłanki powodzenia.
   • Trójwymiarowa nawigacja czy tradycyjne szablony.
   • Niekonwencjonalne metody leczenia implantoprotetycznego.
   • Sztuka estetyki – kompleksowe rozwiązania w obszarze przednim.
  • Implanty krok po kroku – Forum Przedkongresowe – Międzynarodowe Seminarium Quintessenz:
   • Planowanie leczenia implantologicznego: 10 zasad, których nie można pominąć.
   • Chirurgia implantologiczna: 10 przesłanek bezpiecznego postępowania.
   • Protetyka na implantach: 10 błędów, których można uniknąć.
   • Wykonanie odbudowy protetycznej: 10 optymalnych rozwiązań, które sprawdziły się w praktyce.
   • Procedury implantologiczne: 10 reguł natychmiastowego obciążenia.
  • Implantacja w przypadkach podstawowych. Postępowanie chirurgiczne i protetyczne (system Nobel Biocare) – warsztat praktyczny.
  • Implantacja zaawansowana. Postępowanie chirurgiczne i protetyczne (system Nobel Biocare) – warsztat praktyczny.
  • Implantoprotetyka stomatologiczna – podstawy teoretyczne i pokazy procedury zabiegowej.
  • Zastosowanie protez szkieletowych kotwiczonych na zatrzaskach i zasuwach koronowych.
  • Zastosowanie protez teleskopowych – wskazania i cykl wykonawczy – część II praktyczna.
  • Wkłady koronowe.
  • Leczenie protetyczne destrukcji tkanek twardych zębów z zastosowaniem standardowych, aktywnych wkładów koronowo-korzeniowych.
  • Leczenie protetyczne bezzębia – część I.
  • Leczenie protetyczne bezzębia – część II.
  • Protetyka wieku rozwojowego.
  • Metody przedprotetycznej korekty podłoża protetycznego z zastosowaniem lasera CO2 przed planowanym leczeniem protetycznym.
  • Maszynowe mycie, dezynfekcja i sterylizacja; monitorowanie i kontrola procesów sterylizacji w świetle najnowszych norm.
  • Rejestracja warunków okluzyjnych z zastosowaniem łuku twarzowego i artykulatora.
  • Stany artykulacyjne żuchwy oraz analiza zwarcia.
  • Rejestracja zwarcia metodami wewnątrzustnymi – zastosowanie sztytfu wewnątrzustnego.
  • Leczenie protetyczne zaburzeń okluzyjnych i czynnościowych układu stomatognatycznego. Pokaz stosowania szyn relaksacyjnych.
  • Leczenie protetyczne destrukcji tkanek twardych zębów z zastosowaniem indywidualnych wkładów koronowo-korzeniowych, współczesne materiały i techniki zabiegowe.
  • Leczenie protetyczne destrukcji tkanek twardych zębów oraz częściowych braków zębów z zastosowaniem koron schodkowych.
  • Leczenie zespołowe – periodontologiczno-protetyczne w chorobach przyzębia.
  • Leczenie protetyczne częściowych braków zębowych z zastosowaniem protez overdenture – zatrzaski korzeniowe.
  • Leczenie częściowych braków zębowych z zastosowaniem protez teleskopowych – wskazania i cykl wykonawczy.
  • Licówki porcelanowe na zęby górne i dolne.
  • Choroby zatok szczękowych – ich rozpoznawanie, różnicowanie i leczenie.
  • Ergonomia i koferdam. Profilaktyka profesjonalna w gabinecie stomatologicznym.
  • Protetyka w praktyce:
   • Badanie żywotności.
   • Wkłady lane i procelanowe.
   • Śruby dokanałowe.
   • Wkłady koronowo-korzeniowe pojedyncze, dzielone.
   • Korony lane, licowane, porcelanowe.
   • Mosty lane.
   • Mosty adhezyjne.
   • Protezy częściowe, podparte.
   • Protezy szkieletowe.
   • Protezy całkowite i miodynamiczne żuchwy.
   • Szyny elastyczne, zgryzowe, leczące chrapanie.
  • Radiologia stomatologiczna.
  • Wkłady koronowo-korzeniowe, protezy bezklamrowe.
  • Problemy ortodontyczne w gabinecie lekarza stomatologa.
  • Niekonwencjonalne uzupełnienie protetyczne.

Wolny czas poświęca dzieciom, podróżom, fotografii i filmowaniu, nurkowaniu – ma certyfikat PADI Advanced Open Water Diver, a także fotografii podwodnej i filmowaniu podwodnemu.

Umów się na wizytę telefonicznie

664 06 43 32
12 638 36 42
Gabinet otwarty:
poniedziałek - piątek: 8:00 - 20:00
sobota: 8:00 - 14:00

Zobacz jak dojechać

DENTIMA
Specjalistyczne Centrum Stomatologiczne

ul. Wł. Żeleńskiego 86, 31-353 Kraków

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI